• Zajazd Jan

    w Nałęczowie
  • Zajazd Jan

    w Nałęczowie

REGULAMIN COVID-19


1. Pojemność lokalu a) Na wejściu do lokalu znajduje się informacja o maksymalnej pojemności lokali oraz niniejszy regulamin.  b) linie na podłodze, urządzeniach i meblach oznaczają wyłączenie danej przestrzeni bądź przedmiotów z użytkowania.


2. Miejsca siedzące a) W lokalu obowiązują wyłącznie miejsca siedzące, które wskazywane są gościom przez obsługę. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dla lokali gastronomicznych, przy jednym stoliku miejsca zajmować mogą wyłącznie członkowie rodziny, bądź osoby tworzące wspólnie gospodarstwo domowe.  b) Osoby zajmujące miejsca przy jednym stoliku oświadczają jednocześnie, że są członkami jednej rodziny bądź tworzą wspólne gospodarstwo domowe.  c) Zajęcie wszystkich miejsc siedzących przy jednym stoliku może powodować wyłączenie z użytkowania innych stolików w danym pomieszczeniu.  


3. Obsługa, zamawianie i środki ostrożności b) Obsługa lokalu zobowiązana jest do noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. c) Goście zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do lokalu oraz każdorazowo po korzystaniu z toalety. Dozowniki z płynem do dezynfekcji dostępne są przy wejściu oraz przy drzwiach od toalety. d) Prewencyjnie i zgodnie z zaleceniami wyłączone z użytkowania zostały suszarki elektryczne. Prosimy o korzystanie z udostępnionych ręczników papierowych. e) Po zwolnieniu się stolika, obsługa lokalu zobowiązana jest do jego dezynfekcji. Zakończenie procesu dezynfekcji komunikowane jest odpowiednią tabliczką na stoliku.  f) Obowiązuje całkowity zakaz wejścia do lokalu osób znajdujących się w kwarantannie oraz osób z widocznymi objawami wskazującymi na potencjalne zainfekowanie COVID-19.  g) Goście zobowiązani są posiadać maseczki ochronne.